Jaroslav STANĚK - PRO.EX - architektonické a inženýrské činnosti, projektování, poradenství
projektování staveb a interiérů, projektová dokumentace, zaměření objektů, IGR průzkum, autorský dozor, prostorové modely včetně zákresů do reálného prostředí | obsah

Služby

Ateliér PRO.EX vypracuje a zajistí

  • projekty staveb, exteriérů a interiérů ve všech stupních projektové dokumentace
  • geodetické zaměření staveniště
  • zaměření stavebních objektů
  • inženýrsko-geologický průzkum (IGR průzkum)
  • autorský dozor při výstavbě
  • projekty interiérů včetně jejich kompletních dodávek
  • prostorové modely staveb a interiérů, včetně zákresů do reálného prostředí
  • inženýrská činnost (získání územního rozhodnutí (ÚR), stavebního povolení (SP), apod.)
  • orientační propočet nákladů vlastní realizace stavby
  • poradenství při výběru stavebního pozemku (orientace ke světovým stranám, napojení na komunikace a inženýrské sítě, apod.)
Jsme samozřejmě také schopni zajistit realizaci celé stavby (stavba na klíč), včetně veškerých souvisejících činností, stavební a profesní (voda, plyn, kanalizace, vytápění, elektro, ...) projektové dokumentace a potřebných povolení a rozhodnutí.
up up