Jaroslav STANĚK - PRO.EX - architektonické a inženýrské činnosti, projektování, poradenství
projektování staveb a interiérů, projektová dokumentace, zaměření objektů, IGR průzkum, autorský dozor, prostorové modely včetně zákresů do reálného prostředí | obsah

Kontakt

Ateliér PRO.EX

Kontaktní údaje:

 Firma: Jaroslav Staněk - PRO.EX
 pracoviště - Praha 4, Chodov
 
 IČ: 10168613
 DIČ: CZ521209057
 
 Tel.: (+420) 272 680 781
 E-mail:  proex@proex.cz
    

Kontaktní osoby:

 Ing. arch. Jaroslav Staněk
 majitel firmy
 autorizovaný architekt ČKA 01097
 tel.: (+420) 608 500 201
 e-mail:: stanek@proex.cz
    


Nepřejeme si, aby uvedené kontaktní údaje a emailové adresy byly zařazovány do seznamů souvisejících s rozesíláním nevyžádané reklamy.

up up